Kontakt

Neonica Polska Sp. z o.o.

ul. Ferdynanda Ossendowskiego 6 A (dawniej: M.Wedmanowej)
93-228 Łódź
pomoc@neonica.pl
+48 42 630 52 25
Fax: +48 42 630 43 27
NIP: 725-17-51-523
REGON: 472236441
Dział handlowy
Krzysztof Klimecki
+ 48 42 630 52 25 wew.3
+ 48 663 393 273
krzysiek@neonica.pl
Jakub Dobruchowski
+ 48 42 630 52 25 wew.4
+ 48 607 037 351
kuba@neonica.pl
Damian Michalski
+ 48 42 630 52 25 wew.2
+ 48 601 300 083
damian@neonica.pl
Wiktor Psut
+ 48 42 630 52 25 wew.8
+ 48 665 995 885
wiktor@neonica.pl
Dział reklamacji
Marta Karbowicz
+ 48 42 630 52 25 wew.5
+ 48 725 388 438
reklamacje@neonica.pl

 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046098, o kapitale zakładowym w wysokości 4.320.000 złotych