Regulamin Akcji Magia Prezentów

Regulamin akcji "MAGIA PREZENTÓW"

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest NEONICA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ossendowskiego 6A, 93-228 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046098 , NIP VAT/EU: PL7251751523.
 2. Akcja pod hasłem „MAGIA PREZENTÓW” zaprezentowana jest na stronie https://sklep.neonica.pl
 3. Akcja „MAGIA PREZENTÓW” obowiązuje w terminie od 23.11.2019r. g. 00.00.00 do 24.12.2019r. g. 23.59.59.
 4. Akcja obowiązuje w sklepie internetowym organizatora pod adresem https://sklep.neonica.pl oraz w punkcie sprzedaży stacjonarnej – sklepie fabrycznym Neonica, przez cały okres trwania promocji.
 • 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI MAGIA PREZENTÓW

 1. Z zastrzeżeniem §2 pkt. 3, uczestnikiem Akcji może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego) oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zakup produktów Neonica za minimum 299 złotych brutto w sklepie internetowym www.sklep.neonica.pl lub w sklepie stacjonarnym, przyfabrycznym Neonica.
 3. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i podwykonawcy współpracujący z Organizatorem. Zakaz dotyczy tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizacje Akcji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem Akcji.
 • 3

ZASADY AKCJI MAGIA PREZENTÓW

 1. Akcja pod hasłem „MAGIA PREZENTÓW” obowiązuje w sklepie internetowym organizatora pod https://sklep.neonica.pl oraz w sklepie przyfabrycznym Neonica.
 2. Przedmiotem Akcji pod hasłem „MAGIA PREZENTÓW” jest możliwość otrzymywania wartościowego prezentu za symboliczną złotówkę (1 zł) po dokonaniu zakupu o wartości minimum 299 zł brutto w sklepie internetowym lub punkcie sprzedaży detalicznej organizatora. 
 3. Wszyscy klienci, którzy dokonali transakcji, które spełniają warunki opisane w § 2 pkt. 1 i 2 i opłaceniu 1 zł, otrzymają prezent w postaci pełnowartościowego produktu z kategorii oświetlenia świątecznego. Ten dodatkowy produkt zostanie dołączony do realizowanego zakupu przez Klienta.
 4. Klient może wziąć udział w Akcji dowolną ilość razy.
 5. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie https://sklep.neonica.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 K.C.
 • 4

OGRANICZENIA AKCJI MAGIA PREZENTÓW”

 1. Ilość produktów dostępnych w Akcji „MAGIA PREZENTÓW” jest ograniczona do pierwszych 10 000 zakupów, w przypadku przekroczenia tej ilości promocja niezwłocznie zostanie zakończona.   Informacja o jej zakończeniu zostanie zamieszczona na stronie www.sklep.neonica.pl
 2. Promocja nie dotyczy transakcji dokonanych z użyciem kodów rabatowych oraz produktów będących w promocji. 
 3. Akcja „MAGIA PREZENTÓW” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi w sklepie internetowym https://sklep.neonica.pl i pozostałych punktach sprzedaży tradycyjnej. 
 • 5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACJI ZAKUPU W AKCJI

MAGIA PREZENTÓW”

 1. Prezent dołączany w ramach akcji „MAGIA PREZENTÓW” nie podlega zwrotowi ani reklamacji w ramach gwarancji lub rękojmi.
 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. 
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie https://sklep.neonica.pl /regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium